Om Kulturtemplet

Kulturtemplet ger nytt liv åt denna vackra byggnad från 1901, gamla vattenreservoaren i Gråberget som varit ur bruk i mer än 70 år. Här göms en bit av historia och framförallt en akustisk skatt som idag tas tillvara på av konstnärer från många olika fält och en alltid nyfiken publik. 
Namnet Kulturtempel kom till i ett försök att beskriva platsens karaktär och en funktion som vi syftade till. Frågan om vad ett samtida, sekulärt tempel skulle kunna vara, en plats där vi dyrkar lyssnandet ?
 
Vi har varit verksamma i 5 år med guidade turer, konserter, utställningar och samarbetsprojekt där vi låter olika konstnärer samverka och skapa utifrån detta rums unika förutsättningar. 

Just nu befinner vi oss i en osäker situation där möjligheterna att fortsätta sätts på prov. Vi har fått ett krav på att ansöka om bygglov och få den godkänd för att kunna teckna ett längre avtal med kommunen. Vi vill visa att vår verksamhet behövs och att den är viktig för stadens fria kulturliv. Därför har vi startat denna namninsamling där ni som vill stödja oss kan gå in och skriva under.


 
 
Vi som arbetar med Kulturtemplet är : 

Jorge Alcaide/ Konstnärlig ledare och guide

Anita Van Dorn / Konstnär och Curator

Evelina Åhrman/ Cultural Heritage Conservation

Daniela Hukkinen / Dansare och permakultur

Kajsa Sperling/ Ljusarkitekt

Felipe Botero/ arrangör/ Elektronmusik & Ljudkonst

August Norborg/ arrangör/ Elektronmusik & Ljudkonst

Jens Ahlberg/ Redaktör och musiker

Evelina Varas / Poet 

Juan Carlos Poblete / Filmare

Sebastian Ruiz Bartilson / Dansare 

Jonny Berg / Dansare 

Maxime Choin / Konstnär & producent

Trinidad Carrillo / Konstnär & musiker

Henrik Lindholm/ Konsultetarande utställningsarkitekt
 
K-templetgäng.png
Kulturtempelgänget.png

Kulturminnesvärde

 

 

 

 

Här kan ni läsa om vattenreservoarens antikvariska värde:

 

 

Här kan ni se de vackra originalritningarna från 1901. Arkitekten hette Adrian C. Peterson
Tack till regionarkivet för kopiorna!
Kulturtemplet sektion1.jpg
Plan Kulturtemplet.jpg